HAKKIMIZDA

GİZLİLİK POLİTİKASI

Türkiye Dijital Tekstil Arşivi (TUDİTA) adlı web sitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle TR31/14/BTD01/0044 no’lu “ Dijital Tekstil Desen Arşivi ve Sanal Müze Oluşturulması” başlıklı proje kapsamında kullanıcılara bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışma veri tabanı, internet üzerinden ulaşılan elektronik bir yayın olup; Sümerbank Halkapınar Basma Sanayii’ne ait kumaş arşivinin akademik ve bilimsel koruma kuralları çerçevesinde hazırlanmıştır.  Türkiye ve dünyadaki araştırmacıların, tasarımcıların ve ilgili kurumların paylaşımına açılması, bu konuda bilgi üretimi ve araştırmanın özendirilmesi ve Türk tekstil ve moda sektörü açısından da sahip çıkılacak bir değer oluşturulması amacıyla ticari amacı olmayan, kamu yararını ve sanatsal eğitimi hedeflemektedir.

 

Bu sitede yer alan ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün mülkiyetinde bulunan desen, resim, fotoğraf, görüntü, doküman, videolar gibi her türlü içerik fikri ve sınai hakların koruması altındadır. İşbu veri tabanında yayınlanan tüm “dijital desenlerin” telif hakkı İzmir Ekonomi Üniversitesine aittir ve T.C.Kanunları ile korunmaktadır. Telif haklarının Üniversiteye devri neticesinde web sitesinde kullanım koşulları aşağıda belirtilmiştir.

 

1- Veritabanı içeriği her ne amaçla olursa olsun kopyalanamaz, başkalarına verilemez ve ticari olarak çoğaltılıp satılamaz.

2-Alınan kopyalar bilgi ihtiyacını karşılamak veya bilimsel çalışmalarda yararlanmak için İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden yazılı izin alınarak kullanılabilir.

3-Veritabanından kopyalanan kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması veya bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yapılması yasaktır.

4-Hiçbir sayısal veri, görsel ve işitsel veri elektronik veya diğer formatlarda izin olmaksızın yayımlanamaz, basılamaz, kopyalanamaz.

5- Tasarımlardan yararlananların, yararlanılan eserin bulunduğu kamu kurum ya da kuruluşunun adını belirtmek zorundadır.

6- Önceden yazılı izni alınmaksızın web sitesinde yer alan (TUDİTA) marka işaretleri, logoları ve bunlara bağlı sloganların kullanılması, çoğaltılması, değiştirilmesi, eserlerin çoğaltılması, yayılması, umuma iletilmesi, işlenmesi, temsili ilgili mevzuat uyarınca suç teşkil eden eylemlerdir. Bu eylemler için ayrıca hukuk mahkemelerine başvuru hakkı saklıdır. 

7- Web Sitesinin kısmen ya da tamamen çoğaltılması (kanuni istisnalar hariç), işlenmesi, değiştirilmesi ya da başka sitelere aktarılması halinde de ilgili mevzuat uyarınca hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. Tüm sesli kayıt hakları saklı olup, özel olarak yazılı  izin verilmedikçe bu kayıtların çoğaltılması, fiziki olarak yayılması, kiralanması, ödünç verilmesi, umuma iletilmesi, yayımlanması temsili, işlenmesi yayımlanması yasaktır. Bu hakların ihlali durumunda halde yukarıda sözü edilen mevzuat çerçevesinde hukuki ve cezai yollara başvurulur.