HAKKIMIZDA

SÜMERBANK

1930’lu yılların ekonomik kriz döneminin ardından, Türkiye Cumhuriyeti çeşitli alanlarda Kamu İktisadi Teşekkülleri adı altında yeni bir ekonomik gelişim modeli uygulamıştır. Bu kurum farklı alanlarda yeni endüstriyel yapılar içermiş ve Türk modernleşme sürecinde yeni bir yaşam biçimi ve maddi kültür yaratarak ekonomik, kültürel ve sosyal yapılanmalar sağlamıştır. Erken Cumhuriyet dönemi endüstriyel teşekküllerinin içinde en önemli ve ikonik kurumlardan biri de 1933 yılında Sanayii ve Maadin Fabrikası tarafından kurulmaya başlayan Sümerbank tekstil fabrikaları olmuştur. Devlet destekli bir proje olarak Sümerbank 1933-2000 yılları arasında ulusun hemen her kesimi için herkes tarafından ulaşılabilir pamuklu kumaştan üretilmiş tekstil ürünleri ( basma, pazen, tobralko ve divitin gibi) sağlamıştır. Sümerbank’ın kuruluşu modern endüstriyel üretim ve pazarlama süreçleri açısından Anadolu’nun hermen her yerinde açtığı fabrikalarla Türk endüstri tarihinin temel yapıtaşlarından biri olmuştur.

Başlangıçta tekstil alanında daha ziyade dokuma ve iplik ağırlıklı üretim yapan fabrikaların ardından ülkede geniş çapta kurulan ilk basma fabrikası olan Nazilli Basma Fabrikası,  9 Ekim 1937’de üretime geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı döneminde, 1940’lı yıllarda Kayseri ve Nazilli fabrikalarında dokuma işçilerinin bir kısmının askere alınışı nedeniyle fabrikalarda makine ve ekipmanlar kullanılamaz hale gelmiştir. Sümerbank, ihtiyacı göz önünde bulundurarak bazı tezgahları İzmir’e taşımayı ve yörelerden sağlanabilecek iş gücüyle bu tezgahları işletmeyi düşünerek Halkapınar’da girişimlere başlamıştır.  İzmir Halkapınar Basma Sanayii Müessesesi’nin temeli ise ancak 1949’da atılabilmiştir. İplik ve dokuma işletmeleri 5 Kasım 1953 tarihinde, basma işletmesi ise 1 Ocak 1955 tarihinde işletmeye alınmıştır. 1955 yılından itibaren basma, pazen, divitin gibi kumaşlar üreten fabrikanın 2001 yılına kadar üretime devam ettiği bilinmektedir. Kuşkusuz özelleştirme politikaları kurumu olumsuz yönde etkilemiş, fabrika üretimini 2001 yılından itibaren durdurmak zorunda kalmıştır.