HAKKIMIZDA

PROJE HAKKINDA

1930’lu yılların Türkiye’sinin kalkınma döneminde kurulan Sümerbank, yaklaşık yetmiş yıllık bir süreçte Türk ekonomi ve tekstil tarihinin sembol isimlerinden biri olmuştur. Ekonomik kısıtlamalara bağlı olarak sınırlı malzeme ve renk kullanımlarına rağmen Sümerbank kumaşları, özgün desenleri ile ulusal bir tekstil desen üslubu ve moda yaratmıştır. Bir maddi kültür olarak da Sümerbank Türkiye’nin modernizasyon projesinde ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan önemli bir rol oynamış, 1930’lı yıllardan itibaren kentsel ve kırsal alanlarda sınıfsal bir bütünleşme sağlamış, yerel üretimi teşvik etmiş, özellikle çoğu kırsal alanda bulunan halkı da eğitmek amacıyla ülke ekonomisini geliştirmeyi amaçlamış bir kurum olmuştur.  1987 yılından itibaren başlayan özelleştirme sürecinden sonra ülkenin neredeyse her ilinde açılmış olan fabrikalar kapatılmış, işletmelerin bir kısmı özel sektöre, belediyelere ve üniversitelere devredilmiş, fabrikalarda yer alan kumaş ve makine parkı gibi malzemelerin birçoğu da tahrip olmuştur. Kurum içinde son otuz yılda hızlı bir şekilde başlayan ekonomik ve sosyal değişim sonucunda, 2000’li yıllardan itibaren tamamen üretimlerini durduran Sümerbank, geriye önemli bir tekstil arşivi bırakmıştır.

İzmir Kalkınma Ajansı ve  İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü desteğiyle yürütülen Dijital Tekstil Desen Arşivi ve Sanal Müze Oluşturulması başlıklı projenin (TR31/14/BTD01/0044 no’lu proje) amacı da, desenleri Sümerbank tarafından üretilen 1956-2001 yılları arasındaki baskılı kumaşları koruma altına alarak paylaşmak ve bu kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için hazırlanmıştır. Bu kapsamda yaklaşık 7000 desen seçilmiş ve sanal bir müze ve dijital arşiv oluşturulmuştur.  Bu yapı mevcut desen arşivine sektörden yapılacak olan katkı ve alan çalışmalarıyla elde edilecek verilerle genişleyecektir.

Projenin temel hedefi, Sümerbank’a ait İzmir Halkapınar Basma Müessesesi’nde bulunan desen albümlerinin arşivlenmesi, korunması ve incelenmesidir. Var olan kumaş arşivi sınıflandırılarak 7000 desen dijitalize edilmiştir. Bununla birlikte desenler malzeme, dokuma örgüleri, kompozisyon, renk varyasyonu, kullanım amacı ve üretim yıllarına göre  sınıflandırılmıştır. Bu süre içinde literatür taraması, sözlü tarih görüşmeleri ve alana yönelik araştırmalar da titiz bir biçimde yürütülmüştür.