HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Tekstil ve moda nesnelerinin arşiv ve koleksiyonları, kültürlere ilişkin tarihin ve giysi evriminin tanımlanması, etnografik anlamda koleksiyonların oluşturulması açısından son derece önemlidir.  Bu nesnelerin üretilme biçimleri, kullanılan malzeme ve üretim bilgileri, anlamları toplumların estetik ve tarihsel gelişimine ışık tutar. Bu bağlamda, tekstil nesnelerinin fiziksel açıdan, Türk materyal ve tasarım kültürünün önemli bir parçası niteliğinde koruma altında tutmak, araştırmacılara, öğrencilere ve ilgili kurumlara bilgi paylaşımı çerçevesinde sunabilmek arşivcilik ve müzecilik çalışmaları açısından büyük önem taşır. Türkiye Dijital Tekstil Desen Arşivi (TUDİTA) projesi de tekstil tarihi açısından oldukça zengin bir geçmişe sahip olan ülkemizde üretilmiş yerel ve tarihi desenlerle kültürel miras farkındalığı sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Koruma altına alarak Türkiye tekstil tarihine ilişkin kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması, projenin en temel amaçlarından birisidir.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteğiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün yürütmüş olduğu “Dijital Tekstil Desen Arşivi ve Sanal Müze Oluşturulması” başlıklı projenin (TR31/14/BTD01/0044 no’lu proje) amacı, Sümerbank’ın geride bıraktığı desen arşivinin bir bölümünü dijital platforma aktarmak ile başlamıştır. Bu arşiv 2006 yılında Sümerbank’a ait İzmir Halkapınar Basma Müessesesi’nden eğitim malzemesi olarak kullanılmak üzere kurtarılan 1956-2001 yılları arasında üretilmiş Sümerbank desenlerinden oluşmaktadır.

Proje, 26. Aralık.2014 ve 26. Aralık.2015 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Aslında ilk aşaması 2006 yılında Sümerbank’ın İzmir Halkapınar Basma Sanayii Tesisleri'nde bulunan ve tahrip olmaya yüz tutmuş pek çok tekstil malzemesinin İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü’nün izniyle eğitim malzemesi olarak kullanılmak üzere İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'ne bağışlanması ile düzenlenen arşivleme çalışmaları başlamıştır. Bu fikirden yola çıkılarak hazırlanan projeİzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. Proje ekibinde Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, Prof. Elvan Özkavruk Adanır ve Yard. Doç. F.Dilek Himam Er yürütücüler; Yıldız Berrak Sarı proje koordinatörü, Kardelen Aysel, Nur Ceren Kurt ve Zülal Sevinçler ise proje danışmanları ve teknik ekip olarak yer almıştır.