DETAY


5. Arsıulusal İzmir Panayırı, 1935.Aybala-Nejat Yentürk Arşivi.