DETAY


Bir dergi kapağı



Kaynak: Sümerbank Aylık Endüstri ve Kültür Dergisi, Nisan, 1971.